Bán hàng

Nhân viên tư vấn khách hàng

Là phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm quản lý nhân sự, Tanca đang phục vụ cho hàng trăm doanh nghiệp trong ...

  • 7 - 20 triệu
  • TP.HCM
  • 31/12/2019
  • 5 vị trí
Chi tiết
Nhân viên kinh doanh

Là phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm quản lý nhân sự, Tanca đang phục vụ cho hàng trăm doanh nghiệp trong ...

  • 7 - 30 triệu
  • TP.HCM
  • 31/12/2019
  • 5 vị trí
Chi tiết